به گزارش برنا به نقل از خبرگزاری رویترز، به گفته دکتر "آندره موراکوفسکی" در صورت انجام نشدن عمل جراحی و قطع انگشتان نکروز شده، احتمال ورود عفونت به جریان خون و وخامت حال وی وجود دارد.

زخم های دست " سیف الاسلام " مربوط به حملات هوایی و پیش از کشته شدن دیکتاتور لیبی است، اما بدلیل دسترسی نداشتن به امکانات پزشکی این زخم تا مرحله قانقاریا پیش رفته است.

"عبدالرحیم الکیب" نخست وزیر دولت انتقالی لیبی تأکید کرد، امکانات پزشکی مورد نیاز در اختیار "سیف الاسلام" قرار داده می شود.