به گزارش فارس، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که حضور نیروهای امنیتی عربستان سعودی در استان القطیف در شرق این کشور هنوز گسترده است.

در حالی که نیروهای امنیتی موانع گسترده‌ای مقابل آمد و شد مردم در این منطقه ایجاد کرده‌اند، خبرگزاری فرانسه تصریح کرد که تقریبا رفت و آمدی در خیابان‌ها و جاده ملک عبدالعزیز در الشویکه دیده نمی‌شد.

وزارت کشور عربستان در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه گذشته منتشر کرد به کشته شدن چهار شهروند خود اذعان کرد اما هشدار داد که نیروهای حاظر در منطقه اختیار کامل برای برخورد با معترضان دارند.

بنا بر این گزارش، پنج نفر از علمای استان القطیف در بیانیه‌ای تاکید کردند که نیروهای امنیتی باید نظم کار خود را حفظ کنند تا چنین حوادثی دیگر رخ ندهد.

در این بیانیه بر تامین حقوق مردم و رفع تبعیض از ساکنان شرق عربستان بخصوص مردم قطیف تاکید و تصریح شده است که مردم قطیف خشونت[نیروهای امنیتی] را رد می‌کنند زیرا راهی مردود و خطرناک است.

عربستان که در منطقه نفتخیز اما شیعهنشین خود در شرق این کشور شاهد اعتراض مردمی به تضییع حقوق خود است، هرگونه اعتراض را بشدت سرکوب میکند به طوری که در هفته گذشته چهار عربستانی کشته شدند.