طیبه صفایی در گفتگو با مهر با اشاره به آخرین وضعیت ادامه یا قطع روابط علمی ایران و انگلیس، گفت: مباحث علمی باید به دور از روابط سیاسی باشد اما متاسفانه انگلیس از قبل هم سیاستهای مغرضانه خود را در روابط علمی با کشورهای مختلف به خصوص ایران تاثیر داده است.

وی با تاکید بر عدم پذیرش دانشجویان ایرانی در انگلیس، اضافه کرد: حتی در جریان بودیم انگلیس با صدور دستورالعملهایی از پذیرش دانشجویانی ایرانی متقاضی بورس خارج از کشور در رشته های فنی جلوگیری می کرد و این رویه خصمانه را خیلی زودتر آغاز کرده بود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، تاکید کرد: با توجه به روابط ما با سایر کشورها نیازی به این ارتباطات نداریم که شاهد رفتارهای تهاجمی و خصمانه این کشور در روابط علمی باشیم.

به گفته صفایی، باید دید در آینده علمی ایران و انگلیس چه پیش می آید و در نهایت باید تلاش کرد روابط با کشورها بر اساس احترام متقابل باشد.

وی درباره آخرین وضعیت ادامه رابطه علمی ایران و انگلیس خاطرنشان کرد: به نظر بعید می رسد مجلس در حوزه علمی وارد عمل شود و وزارت علوم باید در این حوزه ورود یابد و ارزیابی کند.

صفایی گفت: به هر حال برخی دانشجویان ایرانی در دانشگاههای انگلیس تحصیل می کنند که در این زمینه باید تصمیم گیری و اگر لازم شد با دو کمیسیون امنیت ملی و آموزش و تحقیقات مطرح شود.