به گزارش افکارنیوز،

یک منبع محلی در استان نینوای عراق اعلام کرد: داعش تحرکاتی ویژه ای را در تلعفر در استان نینوا آغاز کرده است.

این منبع بیان کرد: داعش تحرکات بی سابقه ای در تلعفر از طریق بستن راهها و قرار دادن موانع اعم از خاکریز یا بدنه خودروهای فرسوده و از کارافتاده در خیابانها برای بستن آنها شروع کرده است.

منبع عراقی اعلام کرد: داعش دهها خودرو شهروندان را مصادره کرده است تا از آنها به عنوان موانع آهنی استفاده کند. داعش به این جمع بندی رسیده است که عملیات آزادسازی تلعفر ظرف روزهای آتی شروع خواهد شد و از همین رو به دنبال تدابیر دفاعی است.

شایان ذکر است که تلعفر در استان نینوا هنوز تحت اشغال تکفیری هاست.