یک خبرگزاری غربی از تغییر روش اعتراضات مردم عربستان با شدت گرفتن سرکوب تظاهرات ها از سوی خاندان سلطنتی خبر داد و نوشت: با افزایش سرکوب معترضین اکنون مردم بویژه در شهر قطیف روی به شعار نویسی بر روی دیوارها آورده اند.


شعارهایی همچون " خاندان سلطنتی مسئول خون شهیدان است "، " مرگ بر محمدبن فهد بن عبدالعزیز "، و " مرگ بر نایف " را به خوبی می توان بر روی دیوارهای شهر قطیف مشاهده کرد.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، هم اکنون نیروهای امنیتی عربستان ورودی های شهر قطیف به شدت زیرنظر دارند.

بر اساس گزارش های تائید شده، در دور جدید اعتراضات مردم عربستان علیه حکومت این کشور چهار نفر به شهادت رسیده اند و شاهزاده "محمد بن فهد" اعلام کرده که وزارت کشور عربستان تحقیقاتی را درباره مرگ این چهار نفر آغاز خواهد کرد.