بر خلاف گزارش كميته حقيقتياب بحرين مبني بر دست نداشتن تهران در حوادث بحرين، وزير خارجه اين كشور در اظهاراتي خصمانه مدعي شد كه ايران در تحريك رسانهاي عليه بحرين دست دارد.
وی مدعی شد: هم‌چنان مواردی وجود دارد که ما را بر آن می‌دارد تا درباره دخالت ایران در امور داخلی بحرین صحبت کنیم.

این ادعای وزیر خارجه بحرین در حالی است که شریف بسیونی، رییس کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب بحرین که درخصوص حوادثاخیر این کشور به دستور حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه این کشور تشکیل شده بود، در گزارش خود با تاکید بر اینکه در تظاهرات اخیر در بحرین از نیروی زور بیش از حد مجاز استفاده شده و این امر باعثبیشتر شدن اعتراض‌ها شده است و این اعتراض‌ها تا نیمه‌های ماه مارس ادامه داشته و پس از آن اعتراض‌ها به درگیری‌های طایفه‌ای نیز کشیده شده است، صراحتا اعلام کرد: هیچ سندی مبنی بر دخالت ایران در حوادثبحرین به دست نیامده و دلیل مستندی مبنی بر ارتباط سران مخالفان با ایران مشهود نبوده است.

ادعای خصمانه وزیر خارجه بحرین در حالی است که پادشاه این کشور نیز پیش از این ادعای مشابهی را درباره ایران مطرح کرده بود.

حمد بن عیسی با وجود اعلام کمیته حقیقت‌یاب، آنچه که تبلیغات رسانه‌ای ایران علیه کشورش نامید را محکوم کرد.

وي با بيان اينكه دست دوستي در برابر ايران دراز كرده بود، مدعي شد: رسانههاي رسمي جمهوري اسلامي ايران، مردم بحرين را به خشونت تحريك كردند و اين دخالت آشكار آنها باعث شد كه ما رنجهاي زيادي را تحمل كنيم.