به گزارش ایسنا: پلیس شهرگلاستر انگلیس پس از چهارسال توانست جسد مقتول را در مزرعه قاتل پیدا کند. به گزارش پلیس این زن چهار سال پیش توسط همسرش به قتل رسیده بود.

«آدریان پروت» که سال گذشته به جرم قتل دستگیر شده بود، هفته گذشته با پلیس همکاری کرد و پس از حضور در صحنه جرم محل دفن مقتول را به پلیس نشان داد. به گزارش پلیس «کیت‌» و «آدریان» قصد داشتند از یکدیگر جدا شوند اما آدریان پیش از جدایی دست به این قتل زد.

آدرین پس از دستگیری نسبت به کشتن همسرش اعتراف کرده بود اما از دادن نشانی آدرس محل دفن همسرش امتناع میکرد. این قاتل به حبس ابد محکوم شده است.