علاوه بر این، نیروهای امنیتی سوریه مقادیری مهمات از جمله موشک، خمپاره، تسلیحات خودکار و گاز اشک آور که همگی ساخت رژیم صهیونیستی هستند را کشف و ضبط کردند.

مقامهای دولتی سوریه افراد مسلح تروریست را عامل خشونت در جریان ناآرامیهای هشت ماه گذشته دراین کشور میدانند.