به گزارش مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، در این نشست که دیروز جمعه در استانبول برگزار شد مقامات جدید لیبی به شورشیان سوری پیشنهاد کمک تسلیحاتی ارائه کردند.

در همین رابطه بک منبع لیبیایی به دیلی تلگراف گفت: برنامه هایی برای ارسال سلاح و اعزام مبارزین لیبیایی به سوریه وجود دارد. در طی هفته های آینده شما شاهد خواهید بود که یک مداخله نظامی در سوریه انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، مذاکرات ابتدایی برای ارسال سلاح به سوریه در ابتدای ماه جاری و زمانی که اعضای جنبش شورای ملی(مهمترین گروه مخالف حکومت سوریه) به لیبی سفر کرده بودند انجام شد.

در همین رابطه " ویلیام تاریس " از فعالان حقوق بشر که با شورشیان سوری در ارتباط است به دیلی تلگراف گفت: لیبیایی ها به فعالا ن سوری پیشنهاد ارسال پول، سلاح و همچنین آموزش افراد را ارائه کرده اند.

شورای انتقالی لیبی به عنوان اولین مقام رسمی است که شورشیان سوری را به رسمیت شناخته است. لیبی همچنین پیشنهاد برقراری منطقه پرواز ممنوع را در سوریه داده و همچنین اعلام کرده که کنترل این منطقه در دست اتحادیه عرب باشد.

به گفته تاریس، پیشنهادت مقالات لیبیایی جدی است و برخی از فعالان لیبیایی در شهر مصراته از احتمال ارسال نخستین محموله سلاح به سوریه سخن می گویند.

به نوشته دیلی تلگراف، با سقوط حکومت قذافی شما می توانید تسلیحات زیادی را در خیابان های طرابلس و دیگر شهرهای لیبی ببینید و اکنون در دستان مردم لیبی از اسلحه سبک تا موشک های پیشرفته و حتی تانک دیده می شود.

" حمدالمقری " از شورای نظامی طرابلس نیز در این رابطه گفت: لیبیائیها با مبارزین سوری احساس نزدیکی می کنند زیرا زمانی که ما با قذافی می جنگدیم اسد برای او سلاح ارسال می کرد. هزارن نفر در لیبی وجود دارند که تمایل دارند برای مبارزه به سوریه رفته و یا از روش های دیگر به مبارزین سوری کمک کنند.

به نوشته دیلی تلگراف، هر چند اغلب لیبیایی ها از درست بودن این خبر سخن می گویند اما در تماس با مقامات لیبیایی آنها این موضوع را تکذیب کرده و می گویند "اینها شایعاتی است که شما در خیابانها می شنوید."