مردم مصر دختر هتاک مصری را که قصد حضور در میدان التحریر مصر داشت را ضرب و شتم کردند.


مشاهده کنید