به گزارش ايسنا، طيب شرقاوي، وزير کشور مغرب عصر امروز(شنبه) در کنفرانسي مطبوعاتي تاکيد کرد: حزب عدالت و توسعه به ۸۰ کرسي در پارلمان دست يافت.

بر اساس این گزارش، نسبت مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی ۴۵.۵ درصد بود.

مسئولان حزب عدالت و توسعه پیش از این اعلام کرده بودند که این حزب به ۱۰۰ کرسی در پارلمان دست یافته است. پارلمان مغرب ۳۹۵ کرسی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، این نخستین انتخابات در مغرب پس از اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی طبق پیشنهادهای پادشاه این کشور است.

براساس اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسي، پادشاه مغرب، نخستوزير را از حزبي که در انتخابات پارلماني به بيشترين کرسيها دست يافته تعيين ميکند.