به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات یمن روز شنبه اعلام کردند که انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در این کشور در فوریه ۲۰۱۲ برگزار خواهد شد.

قرار بود که انتخابات دور آینده ریاست جمهوری در یمن در سال ۲۰۱۳ برگزار شود اما پس از توافق اخیر میان رژیم " علی عبدالله صالح " دیکتاتور یمن با مخالفان برای کناره گیری از قدرت، قرار شد که این انتخابات زودتر از موعد و در ۲۱ فوریه سال ۲۰۱۲ برگزار شود.

همزمان با روز ۲۱ فوریه، مهلت ۹۰ روز ای که طرح شورای همکاری خلیج فارس برای معاون رئیس جمهور تعیین کرده به پایان می رسد و معاون علی عبدالله صالح باید قدرت را به رئیس جمهور منتخب واگذار کند.

بر اساس طرح شورای همکاری خلیج فارس، عبدالله صالح با کناره گیری از قدرت، خود و نزدیکانش مصونیت قضایی خواهند یافت.

عبدالله صالح طی ده ماه سرکوب تظاهرات مردم یمن، چندین هزار نفر را به خاک و خون کشید و ده ها هزار نفر را مجروح کرد.