به گزارش خبرگزاری پانا به نقل از CNN، دختر ۱۴ ساله پاکستانی جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.
این دختر ۱۴ ساله به سبب آموزش به کودکان پاکستانی علی رغم خطرهایی که از جانب طالبان بر وی بوده است این جایزه را برای اولین بار دریافت کرده است.
این دختر پاکستانی که در یکی از محروم ترین روستاهای شمال غربی پاکستان ساکن بوده است به سختی به وسیله اینترنت در مورد چگونگی زندگی اش با ترس از گروه طالبان و تدریس خود به سازمان ملل متحد از خود نوشت.
یوسافزی ۱۴ ساله جایزه صلح نوبل کودکان را از آن خود کرد.