به گزارش العالم : براساس آمار رسمي اعلام شده از سوي دفتر آمار در آمريکا ، شمار فقرا درآمريکا ۴۶ ميليون و ۶۰۰ هزارنفر يعني حدود ۱۵ درصد جمعيت اين کشور افزايش يافته است.

نتایج یک تحقیق نشان داده است که درآن عوامل به جز عواملی که ازدهه شصت عامل افزایش جمعیت فقرا بود، موجب افزایش جمعیت فقرا درآمریکا شده است. براساس این تحقیق، افرادی که سن آنان بالای ۶۹ سال است، حدود ۱۵ درصد از جمعیت فقرا را تشکیل می دهند.

آمارها از کاهش فقر درمیان برخی اقشاراز جمله درمیان سیاه پوستان و افراد زیر ۱۸ سال و نیز افرادی که در مرکز یا جنوب کشور زندگی می کنند، حکایت دارد.

این گزارش با استناد به عوامل جدید در افزایش شمار جمعیت فقرا درآمریکا، اعلام می دارد که عواملی مانند هزینه مسکن براساس مناطق و هزینه رفت و آمدها و نگهداری از فرزندان بر واقعیت های اجتماعی و اقتصادی تاثیر گذاشته و موجب افزایش میزان فقرا شده است.

طبق این گزارش، این آمارها جایگزین آمارهای رسمی نمی شود؛ ولی به موازات آن ارائه می شود.

تحقيقي که موسسه بروکينگز هفته گذشته تهيه کرد ، نشان مي دهد که فقر شديد درآمريکا طي ده سال گذشته ، به ميزان يک سوم افزايش يافته است.