به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری الراصد، "خالد الدخیل" استاد علوم سیاسی دانشگاه ملک سعود بن عبدالعزیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: به نظر من منطقه هم اکنون در یک دوران تاریخی قرار دارد و مقامات عربستان نیز باید از این زاویه به مسائل نگاه کرده و دست به مهار شیعیان بزند تا طرفهای خارجی از آن به عنوان گزینه فشار بهره برداری نکنند.

وی با اشاره به کشته شدن چهار جوان سعودی در شرق این کشور در جریان تحولات اخیر اظهار داشت: وضعیت با وجود این کشته شدگان بسیار ناراحت کننده و آزاردهنده است.

الدخیل تاکید کرد: باید به این مسئله به طور جدی فکر کرد که بهار عربی در نهایت همه کشورها به شکلهای مختلف فرا می گیرد، شیعیان سعودی نیز که خواستار دستیابی به حقوقشان هستند شهروند عربستان محسوب می شوند و باید با آنها از این منظر نگاه کرد.

از سوی دیگر، " عبدالعزیز بن صقر " رئیس مرکز پژوهشی خلیج در گتگو با فرانس پرس تاکید کرد: مقامات سعودی علاوه بر حفظ تدابیر امنیتی شدید باید به گفتگو با رهبران شیعی که با دخالت بیگانگان مخالف هستند روی بیاورند که البته آمادگی برای این گفتگو اخیرا در اظهارات امیر منطقه شرقیه و وزارت کشور عربستان دیده شد.

خاطرنشان می شود در جریان تظاهرات اخیر در شرق عربستان برای نخستین بار از آغاز اعتراضات چهار جوان سعودی به دست نیروهای امنیتی به شهادت رسیدند. منطقه شرقیه از مناطق نفت خیز عربستان است که شیعیان سعودی در آن حضور جدی دارند.

شیعیان در مجموع ۱۰ درصد از جمعیت ۲۰ میلیونی عربستان را شامل می شوند که در آغاز اعتراضات تظاهرات هایی در حمایت از مردم بحرین انجام دادند.