به گزارش واحد مرکزی خبر ، حاکم الزاملی عضو کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق گفت: گروه های مسلح سعی دارند همزمان با خروج نظامیان امریکایی از عراق، حرم امامین جوادین (ع) را در شهر کاظمین منفجر کنند.

وی گفت: آنهامی خواهند جنایت خود را در انفجار سامرا تکرار و فتنه مذهبی دیگری را در عراق شعله ور کنند.

وی بدون اشاره به این گروه تروریستی خاص از دولت عراق خواست تا در مدت باقی مانده برای خروج امریکایی ها تدابیر امنیتی خود در شهر کاظمین و مناطق پیرامون آن شدت بخشد.