به گزارش فارس، وزارت خارجه انگلیس ساعتی پیش در بیانیهای در واکنش به تصویب طرح کاهش روابط تهران- لندن در مجلس اعلام کرد؛ با کمک شرکای بینالمللی خود به این اقدام 'پاسخی سریع' خواهیم داد.
وزارت خارجه انگلیس مدعی شد؛ اخراج سفیر لندن از تهران هیچ کمکی به خروج ایران از انزوای بینالمللی و برطرف شدن شبهات درباره برنامه هستهای و پرونده حقوق بشر این کشور نمیکند.