به گزارش العالم، گزارشگر کانال يک تلويزيون رژيم صهيونيستي در اين خصوص گفت: "بنظر مي رسد تحولات اخير سوريه هيچ گونه تبعاتي در جولان نداشته است، مردم جولان همواره بر وفاداري خود به نظام بشاراسد تاکيد مي کنند".

وی افزود: " اغلب مردم سوریه طرفدار بشار اسد هستند ".درهمین حال تلویزیون رژیم صهیونیستی اظهارت برخی از مردم جولان را در این خصوص پخش کرد.

" منیر " یکی از ساکنان جولان به گزارشگر اسرائیلی گفت: " بشار اسد بهترین رئیس عربی است. تروریستها در صدد ایجاد بی ثبانی در سوریه هستند ".

" حسن فخر الدین " از ساکنان جولان نیز به گزارشگر اسرائیلی گفت: " نیروهای امنیتی سوریه موظفند گروههای تروریستی و حامل سلاح را که در صدد درهم شکستن ساختار امنیتی سوریه هستند سرکوب کنند ".

وی افزود: " اغلب مردم سوریه طرفدار نظام بشار اسد هستند، و این مسأله با انقلاب مردم مصر علیه رژیم مبارک متفاوت است ".

فخر الدین همچنین گفت: " گروههای تروریستی با حمایت برخی اطراف خارجی، در صدد ایجاد هرج و مرج و بی ثباتی در سوریه هستند ".گزارشگر اسرائيلي در ادامه گفت: "طرفداران بشار اسد تظاهرات گسترده اي را در منطقه مجدل شمس برگزار کردند و با سر دادن شعارهاي برحمايت خود از نظام بشار اسد تاکيد کردند".