به گزارش العالم، "الحمیدی السبیعی" وکیل بازداشت شدگان گفت این ۲۴ نفر که از جمعه دست به اعتصاب غذا زده اند، ۳ هفته دیگر تمدید شد.

وی افزود: هفت تن از بازداشت شدگان با ودیعه هزار دینار(۳۶۰۰ دلار) آزاد شده اند.

السبیعی خاطرنشان کرد: بازداشت شدگان در طول شب به اتهام مشارکت در یورش به ساختمان مجلس امت بازجویی شده اند.

هزاران معترض و مخالف دولت کویت، در شانزدهم نوامبر با برگزاری تظاهراتی گسترده به ساختمان مجلس امت یورش بردند. " شیخ صباح الاحمد الصباح " امیر کویت از روز یورش به مجلس امت بعنوان " روز سیاه " یاد کرده است.

وکیل بازداشت شدگان کویتی گفت که این افراد ممکن است به اتهام خسارت زدن به دارایی های عمومی، و برخورد خشونت آمیز با نیروهای امنیتی به ۶ ماه زندان، تا زندان ابد محکوم شوند.