مهدی سنایی در گفتگو با مهر، اظهار داشت: حافظ صالح اف نماینده دومای دولتی روسیه که ریاست گروه دوستی پارلمانی روسیه- ایران را نیز بر عهده دارد امشب وارد تهران میشود.

وی افزود: صالح‌اف در این سفر دو روزه با مقامات عالی رتبه سیاسی اقتصادی از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی و چند تن از وزیران دیدار و گفتگو خواهد داشت.

ورود حافظ صالح‌اف به تهران و دیدار وی با مقامات عالی رتبه در حالی که او عضو حزب روسیه واحد است در شرایط فعلی حائز اهمیت است.

در برنامه سفر صالحاف دیدارهایی در حوزه اقتصاد و انرژی برای وی تنظیم شده است.