به گزارش افکارنیوز،

 سلیمان أبا الخیل، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در این جلسه تصریح کرد: "من قلباً به برکناری پسر عمویم محمد بن نایف راضی نبودم، در این باره بسیار تأمل کردم، در شب نماز خواندم و طلب استغفار کردم و از خداوند خواستم که دراین زمینه مرا راهنمایی کند که به ناگاه در خواب دیدم که جدم عبدالعزیز (بنیانگذار خاندان سعودی) مشتی بذر به من داد و سفارش کرد که آن را در خاک بکارم تا مردم عربستان از آن بخورند و من نیز به سفارش جدم عمل کردم."

وی افزود: "ولیعهد عربستان با اشاره به اینکه کشورش به شدت نیازمند یک دیدگاه جدید از دین و توسعه است، تاکید کرد که ما برای تطبیق احکام با پروژه های مدرن مانند پروژه گردشگری در دریای سرخ، به همفکری و همکاری نیازمندیم چراکه این طرح برای جذب گردشگران، به بازبودن افق اندیشه نیاز دارد."