به گزارش افکارنیوز،

در حالی که عملیات جستجو در شهر تلعفر عراق همچنان ادامه دارد نیروهای پلیس فدرال و سازمان بسیج مردمی، زندانی متعلق به داعش را در محله السعد در غرب تلعفر پیدا کردند که در آن نشانه هایی وجود دارد که الگوی رفتاری داعش را آشکار می کند.

گزارشگر این شبکه گفت: عملیات پاکسازی تلعفر زوایای پنهان داعش را در این منطقه آشکار ساخت. اینجا در محله السعد در غرب شهر تلعفر زندانی وجود دارد که به نظر می رسد مخصوص نگهداری زنان باشد و آثار شکنجه بر همه جای آن پیداست.

یکی از نیروهای پلیس عراق درباره این زندان گفت: «گروه تروریستی داعش از اینجا به عنوان یکی از زندان های مرکزی خود استفاده می کرد. این زندان به چندین بخش تقسیم می شود و یکی از بخش ها مخصوص نگهداری زنان بوده است. همچنین در این زندان مقدار زیادی لباس زنانه و دارو پیدا کردیم. سالن هایی نیز در این زندان وجود دارد که از آنها به عنوان شکنجه‌گاه استفاده شده است. این زندان به صورت دقیق با دوربین های مدار بسته تحت نظر داعشی ها بوده است».

گزارشگر افزود: برخی از ابزارهای شکنجه همچنان در این زندان باقی مانده اند. در اینجا افرادی که با تفکر داعش در زندگی مخالف بودند، اعدام می شدند. در این چند متر، انسانیت به تعفن کشیده شده و آبرویش تا آخرین قطره ریخته شده است. داروها و روانگردان ها و مواد مخدری که داعشی از آن برای افراد خود و قربانیان استفاده می کرد در این زندان هنوز باقی مانده است. داعش اسناد متعلق به خود را در این مکان به آتش کشیده است تا هیچ گونه اثری از آنها باقی نماند اما نتوانسته تمام شواهد زشتی اقداماتش را از بین ببرد.

گزارشگر در پایان گفت: تیم های پردازش و مهندسی نظامی وابسته به پلیس فدرال و سازمان بسیج مردمی عملیات بازرسی محله ها را ادامه می دهند تا اعمال وحشیانه ای را ثبت کنند که به سرعت در تاریخ عراق ورق خورد.