به گزارش افکارنیوز،

بر اساس نظرسنجی که مؤسسه تحقیقاتی و حقوقی آمبروزتی ایتالیا در میان مدیران ارشد صنایع و شرکتهای بازرگانی عضو انجام داده است، پدیده ترامپ بسیار خطرناکتر از حمله موشکی احتمالی کره شمالی، بحران مهاجران و تغییرات آب و هوا اعلام شده است.

 
در این نظر سنجی در حالی که هفده درصد از مصاحبه شوندگان داعش و حملات تروریستی را همچنان بزرگترین تهدید علیه امنیت جهانی می دانند.
 
همچنین پانزده و پنج دهم درصد انان بر این باورند که تبعات تصمیم گیریهای دونالد ترامپ بسیار وخیم تر از بحران هایی نظیر ماجراجویی های موشکی رهبران کره شمالی خواهد بود.