به گزارش فارس، به نقل از "ساندی تلگراف"، در حالی که کارمندان بخش دولتی اعتصاب گستردهای را برای هفته جاری تدارک دیدهاند، مقامات لندن از احتمال تأخیر ۱۲ ساعته در پروازها خبر دادند.

به گفته " دامیان گرین "، وزیر مهاجرت انگلیس، در صورت کمبود نیرو برای اداره فرودگاه‌ها، از سربازان استفاده خواهیم کرد.

وی هشدار داد که نمی‌توان اجازه داد تا اعتصاب کارگران بخش خدمات عمومی و بسته شدن فرودگاه‌ها تصویر کشور را لکه‌دار و اقتصاد را تهدید کنند.
حدود ۸۰۰۰ مدرسه نیز در روز چهارشنبه به دلیل اعتصاب بسته شده و در نتیجه سه میلیون کودک از رفتن به مدرسه محروم شدند.

مقامات لندن معتقدند اعتصاب روز چهارشنبه بیش از ۵۰۰ میلیون پوند برای این کشور هزینه در بر داشته است.
با پیوستن کارکنان بخش بهداشت و سلامت انگلیس نیز انتظار می‌رود سلامتی و جان بیش از ۵۷ هزار بیمار به خطر بیفتد.

این اعتصاب سراسری، پس از اعتصاب سال ۱۹۲۶، بزرگترین اعتصاب عمومی کارکنان بخش دولتی در انگلیس می‌باشد.
دولت انگلیس در صدد است با افزایش حق بیمه، افزایش سن بازنشستگی و اصلاح قانون محاسبه حقوق بازنشستگان، در راستای طرح‌های ریاضت اقتصادی، بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهد.

به دنبال مخالفتها با این طرح، دولت اوایل ماه جاری اصلاحیهای را تهیه کرد که از سوی اتحادیههای کارگری پذیرفته نشد.