به گزارش ایرنا، خبرگزاری كره شمالی در گزارشی تاكید كرد: رفتارها و اقدامات آمریكا بدترین كارنامه حقوق بشر در دنیا را برای این كشور به ثبت رسانده است.

این منبع با اشاره به اینکه آمریکا می خواهد با دیدگاه خود به شکلی گستاخانه در امور بین المللی دخالت کرده و در این عرصه به قضاوت بنشیند، نوشت: ملت ها و کشورهای جهان هرگز چنین اجازه ای را به آمریکا نخواهند داد.

خبرگزاری کره شمالی برخورد دولت اوباما با جنبش اشغال وال استریت را یادآور شد و آن را نشانه ای از نقض حقوق بشر در داخل آمریکا دانست.

این خبرگزاری در ادامه تصریح كرد: چنین كشوری با این كارنامه سیاه در تلاش است تا چهره بدی از حقوق بشر سایر كشورها از جمله كره شمالی نشان دهد.