به گزارش واحد مرکزی خبر،این درگیری در اطراف ساختمان مرکزی شرکت اکستارتا (XSTRATA)در لندن روی داد و تظاهرکنندگان قصد ورود به این ساختمان را داشتند.
در این درگیری پلیس شماری از تظاهرکنندگان را بازداشت کرد.