به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری جمعیت وفاق اسلامی بحرین، این جمعیت در بیانیهای به برکناری دولت کویت تنها چند ساعت بعد از اعتراضات مردمی در این کشور اشاره و اعلام کرد که این پیامی برای مقامات بحرینی دارد که با وجود شهادت ۴۶ نفر در اعتراضات مسالمت آمیز مردمی به دست نیروهای امنیتی و تخریب دهها مسجد و بازداشت بیش از ۳ هزار نفر همچنان به قدرت چنگ زدهاند. این در حالی است که از ۹ ماه پیش مردم این کشور خواستار برکناری دولت هستند، اما این دولت همچنان قدرت را با خودکامگی و خونریزی در دست دارد.

الوفاق در بیانیه خود تاکید کرد که خواسته قطعی بیشتر گروه های سیاسی و ملت بحرین بعد از افشای رسوایی های این دولت بر اثر گزارش کمیته حقیقت یاب این است که دولت استعفا داده و دولت انتقالی در کشور ایجاد شود، این در حالی است که این گزارش نیز در مورد قربانیان انصاف را رعایت نکرده و به تمام تجاوزهایی که در بحرین روی داده، اشاره نکرده است، این گزارش همچنین بخش زیادی از ظلم ها و تجاوزات دولت را نادیده گرفته اما با این حال هم ابعاد زشتی از ظلم و شکنجه و تبعیض و تخریب وحدت ملی از سوی دولت این کشور و هدف قرار دادن منظم شهروندان را نشان می دهد.

بیانیه مذکور تاکید کرد که در سطوح حقوقی، سیاسی، اقتصادی و توسعه ای و تمامی ابعاد مختلف زندگی نمی توان مشکلات بحرین را جز در سایه برکناری دولت کنونی و تشکیلات دولت نجات ملی حل کرد، در دولت نجات ملی ملت بحرین باید در تشکیل دولت منتخب نقش داشته باشند.

این بیانیه تاکید کرد که با وجود عدم فراگیر و جامع بودن گزارشی بسیونی، این گزارش نشان داد که جنایت های دولت بحرین علیه ملت غیر قابل تصور است، الوفاق تاکید کرد که جامعه جهانی در مقابل مسئولیتی فراموش نشدنی در قبال بحرین قرار دارند.

الوفاق خاطرنشان کرد که راهکارهای صوری برای حل بحران که از سوی دولت ارائه می شود تنها عمق استبداد و دیکتاتوری را در کشور افزایش می دهد، آنچه از تشکیل کمیته های غیرقانونی داخلی برای پیگیری گزارش کمیته حقیقت یاب رخ داده، نشان میدهد که اوضاع بحرین رو به عقب دارد و بهبود نخواهد یافت و خفقان و آشوب در خیابانها افزایش پیدا خواهد کرد.