کیهان:داريوش سجادي همكار نشريات زنجيره اي و مقيم خارج كشور با درج اين مطلب در فيس بوك، به غرولند برخي عناصر اپوزيسيون پرداخت كه ماجراي هجوم دانشجويان معترض به سفارت انگليس را طبق معمول اين جريان، از پله دوم شروع كرده اند.
سجادي آنها را نيروهاي تحت امر MI۶ توصيف كرده و مي نويسد: من نمي دانم چرا هميشه براي برخي بشردوست و مبادي آداب، هميشه و فقط مرغ همسايه غازه؟ و وقتي دولت آمريكا با مشاركت همين انگلستان بدون هيچ مجوز قانوني و علي رغم مخالفت صريح سازمان ملل با ادعاي دروغ وجود سلاح هاي كشتار جمعي اقدام به تهاجم نظامي و اشغال يك كشور مي كنند (عراق) ارزني طبع لطيف ايشان مكدر نشده و اعتراض به وحشيانه بودن چنين رفتاري نمي كنند و به تاسي از اين منطق كه هر چه آن خسرو كند شيرين بود دچار ثقل سامعه و غمض عين مي شوند اما همين دوستان امروز به طرفه العيني كنوانسيون وين شناس شده و شديدا معترض رفتار دانشجويان مي شوند؟!