به گزارش مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، "رابرت فیسک" اخیرا در مقاله ای با اشاره به وقایع اخیر مصر از تمایل زیاد مردم این کشور برای شرکت در نخستین انتخابات پارلمانی پس از سقوط مبارک خبر داد و از تصمیمات اخیر شورای نظامی حاکم انتقاد کرد.

وی با اشاره به انتخاب " کمال الجنزوری " تاکید کرد: انتخاب وی بسیار نادرست بود. الجنزوری اکثر اعضای کابینه را که در زمان مبارک نیز وزارت داشته اند، حفظ خواهد کرد و به طور حتم مردم پس از برگزاری مرحله نخست انتخابات دوباره به میدان التحریر بازمی گردند.

این تحلیلگر انگلیسی در ادامه با اشاره به کمک ۱.۳ میلیارد دلاری آمریکا به ارتش مصر تاکید کرد: البته جایگاه نظامیان در ماههای اخیر بسیار تضعیف شده و مشاهده می شود که با ورود هر باره ۱۰۰ هزار نفر به میدان التحریر دولت ساقط می شود.

فیسک تاکید می کند: شورای نظامی مصر هم اکنون در یک موضع دفاعی قرار گرفته و مردم همواره در میدان التحریر علیه آنان و بازماندگان رژیم گذشته موضعگیری می کنند که اینجا جدال واقعی برای دموکراسی و تغییر اجتماعی رخ می دهد.

وی در ادامه با اشاره فریادهای مصر در زمینه کناره گیری شورای نظامی از قدرت تاکید کرد: این شعارها بیانگر رشد و پیشرفت سیاسی در مصر است، البته ارتباطات نظامیان با تدوین کنندگان قانون اساسی جدید مسئله ای است که بدون توجه به اینکه چه جریانی در انتخابات پیروز می شود بار دیگر مردم را فردا (جمعه) به میدان التحریر باز می گرداند.