به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، این تازه ترین اقدام پلیس در جمع آوری چادرهای معترضانی است که در اعتراض به نظام سرمایه داری آمریکا در شهرهای مختلف این کشور اردو زده اند. پلیس هفته های اخیر تجمع معترضان را در شهرهای مختلف از جمله دالاس، نیو ارولئان، اوکلند، پورتلند، نیویورک بر هم زد.

اما تظاهرکنندگان قصد دارند دوازدهم دسامبر بنادر اصلی واقع در امتداد سواحل غربی آمریکا و سواحل اقیانوس آرام در کانادا را به تعطیلی بکشانند.

اعضای جنبش " تسخیر اوکلند " در بیانیه ای اعلام کردند: " ما به علت اجحاف به طبقه کارگر بنادر را تعطیل می کنیم. ما همچنین این اقدام را در واکنش به حمله سراسری هماهنگ به جنبش تسخیر، رفتارهای خشونت آمیز پلیس و بر هم زدن تجمع معترضان صورت می دهیم. این پاسخ ما به طبقه یک درصدی سرمایه داران است. "

این بیانیه تنها چند ساعت پس از آن منتشر شد که هزار و چهارصد پلیس لس آنجلس صدها تن را از چادرهایی که دو ماه است معترضان در پارکی مقابل ساختمان شهرداری برپا کرده اند تخلیه کردند.