دیلی میل در گزارشی تحت عنوان"آقای رئیس جمهور، زمان کلاس جغرافیا رسیده؟" نوشت: چندین هفته پیش بود که باراک اوباما روابط امریکا و انگلستان را فوق العاده توصیف کرد. اما مشخص است که او نمی داند که اخرین گاف او در سیاست خارجی چیزی نیست که بتوان از آن به راحتی عبور کرد.

به گزارش انتخاب، رئیس جمهور امریکا به دلیل استفاده از کلمه " انگلیس " به جای " بریتانیا " مورد انتقاد قرار گرفته است.

به نوشته ی روزنامه دیلی میل، وی در جریان محکومیت حمله به سفارت در ایران، از کلمه سفارت " انگلیس " به جای سفارت " بریتانیا " استفاده کرد.

اوباما در مصاحبه ای در این خصوص گفت: همه ما در مورد اتفاقی که برای …سفارت انگلیس، …سفارت پادشاهی متحد افتاد، متاسفایم.

رئیس جمهور آمریکا اشتباه دوم را زمانی مرتکب شد که سفارت " بریتانیا " را سفارت " پادشاهی متحد " نامید.

این نشریه نوشت: این اولین بار نیست که اوباما اشتباهات جغرافیایی می کند.

تنها دو هفته ی پیش، او گفت که Hawaiiمحل تولدش مکانی در اسیاست.

البته او تنها سیاستمداری نیست که چنین اشتباهی کرده است. جورج بوش به افریفا به عنوان یک ملت اشاره کرد.