سرویس بین الملل افکار نیوز - صدها هزار نفر از کارکنان بخش های دولتی در بریتانیا روز چهارشنبه در یک اعتصاب سراسری شرکت کردند. تظاهرکنندگان به برنامه های ریاضت اقتصادی دولت بریتانیا و افزایش سن بازنشستگی معترض بودند. دولت بریتانیا ضمن کاهش دستمزدها در بخشهای دولتی، اعلام کرده است سن بازنشستگی را به ۶۷ سال افزایش می دهد.

به گزارش سرویس بین الملل به نقل از یورونیوز، یکی از شرکت کنندگان، اعتصاب روز چهارشنبه را برای دفاع از حقوقی که دولت بریتانیا می خواهد از فرزندان آنها دریغ کند، لازم می داند و می گوید: “اگر امروز به این برنامه ها اعتراض نکنیم، برای فرزند من و کودکانی مثل او بودجه ای برای بخش های دولتی باقی نخواهد ماند. بنابراین اگر امروز ما کاری صورت ندهیم، دولت هیچ کاری برای نسل آینده انجام نخواهد داد. ”

به گفتۀ اتحادیه‌های کارگری بریتانیا، بیش از ۲ میلیون نفر در کشور در این اعتصاب شرکت کردند. اتحادیۀ پرستاران بریتانیا می گوید ۴۰۰ هزار پرستار روز چهارشنبه از حضور در محل کار خود سرباز زدند و ۲۱ هزار و ۷۰۰ مدرسه نیز تعطیل بودند.

یکی دیگر از تظاهرکنندگان دولت بریتانیا را شکست خورده می داند و می گوید: ” اگر بودجۀ بخش های دولتی کاهش یابد یا قطع شود، کارفرمایان بخش های خصوصی نیز همین رفتار، یعنی کاهش بودجه و کارکنان خود را تکرار خواهند کرد. هر کسی سزاوار دریافت حقوق بازنشستگی عادلانه است و همه برای همین منظور کار می کنند. این دولت باید این حق مردم را بشناسد. ”

بر اساس برنامۀ اقتصادی دولت بریتانیا، بیش از ۷۱۰ هزار پست دولتی نیز تا سال ۲۰۱۷ از بخشهای دولتی حذف خواهد شد. دولت بریتانیا می گوید اعتصاب نمی تواند مشکلات اقتصادی این کشور را حل کند و اعتصاب روز چهارشنبه هزینه های بیشتری را به اقتصاد این کشور تحمیل می کند.