به گزارش ایرنا،سخنگوی پلیس شهر برن ،سوییس پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در وین توضیح داد كه سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران عصر روز چهارشنبه هدف حمله قرار گرفت.

این سخنگوی پلیس افزود: دو جوان در این حمله با سنگ و مواد آتش زا به سفارت ایران حمله کردند که خوشبختانه به ساختمان سفارتخانه ایران آسیبی وارد نیامد.

پلیس سوییس گفت که شماری از خودروهای درحال حرکت از جلوی سفارت ایران به دلیل پرتاپ مواد آتش زا و سنگ به سمت سفارت آسیب دیده اند.

این سخنگو در پاسخ به اینکه نتیجه بررسی های پلیس در خصوص اقدام این دو مهاجم چه بوده است، گفت: به دلیل ادامه تحقیقات و بررسی های پلیس، اکنون اطلاعاتی در این خصوص ارائه نمی شود.

به گفته این سخنگوی پلیس، این دو مهاجم از سوی پلیس سوییس و ماموران محافظ سفارت دستگیر شده اند.

یادآور می شود : این اقدام پس از جنجال انگلیس علیه حركت خودجوش دانشجویان ایرانی در مقابل سفارت این كشور صورت گرفته است.