به گزارش واحد مرکزی خبر، پلیس فرانسه در فاصله سالهای دو هزار و چهار تا دو هزار و نه در مرگ دستکم پنج نفر دست داشته است. این سازمان خواستار توضیح پلیس و شفاف سازی در باره مرگ این افراد شده است.
عفو بین الملل در نامه ای خطاب به وزارت کشور و وزارت دادگستری فرانسه، تحقیقات برای کشف علل مرگ افراد کشته شده وشفافیت مسئله را خواستار شده است. در همین خصوص سخنگوی پلیس ملی فرانسه هرگونه تعمد یا اقدامات جانبدارانه را در حوادثی این چنینی رد کرد و گفت: هرسال صدها نفر از نیروهای پلیس به علت تخلفات کاری مجازات می شوند.
درنامه عفو بین الملل خطاب به دولت فرانسه آمده است خانواده های قربانیان همچنان در انتظار اجرای عدالت هستند.
این سازمان استفاده بیش از حد و بی رویه از زور را برای دستگیری افراد توسط پلیس فرانسه محکوم کرده است. عفو بین الملل همچنین درخواست کرده است به نیروهای پلیس در خصوص رعایت حقوق بشر و حقوق افراد آموزش داده شود.