به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس۲۴، پوتین سرگرم ایراد نطقی در حاشیه مسابقه مشت زنی بود که به علت اعتراضهای شدید حضار و سوت مردم مجبور به قطع سخنرانی اش شد.
مطبوعات رسمی این مسئله را عنوان نکردند اما تصاویر ان در اینترنت به یکی از پربیننده تصاویر تبدیل شده است.