به گزارش العالم، يار عازار تصريح کرد: خصومت لندن با تهران ديرينه است و خشم ملت ايران عليه انگليس ريشه در گذشته استعماري اين کشور دارد.

این کارشناس امور ژئوپولیتیک و اقتصادی گفت: این مساله پیچیده است و فراتر از تظاهرات در برابر سفارت انگلیس در تهران یا موضع خصومت آمیز اخیر انگلیس علیه ایران است بلکه ریشه در گذشته دارد.

عازار با اشاره به سابقه اقدام انگلیس علیه کشورهای اسلامی و مداومت این دشمنی افزود: امروزه طرح تقسیم خاورمیانه جدید در منطقه مطرح است که به دلیل ایستادگی محور مقاومت نتوانسته موفق شود. با توجه به این مساله، آنچه ایران در برابر آن قرار دارد مساله تازه ای نیست، بلکه مساله اساسی این است که انگلیس در پشت طرح خاورمیانه جدید قرار است.

وی گفت: انگلیس بر اساس ریشه های تاریخی مسیحیت صهیونیستی، که از خود انگلیسی ها نشات گرفته شده است، عمل می کند. این وضع تا زمانی که انتخابات آمریکا پایان یابد ادامه خواهد داشت. باراک اوباما رییس جمهور آمریکا و رهبران انگلیس با مسیحیت صهیونیستی همراه هستند.

عازار اظهار داشت: منطقه امروز دستخوش طرح هاي بين المللي است، طرح هايي که اجرايي نشده است و مبتني بر کنش و واکنش است.