خانم "ايوان ريدلي" پنجشنبه در گفت و گو با العالم، از واکنش تند کشورهاي اروپايي و به ويژه انگليس در قبال جمهوري اسلامي ايران انتقاد و تاکيد کرد: وقتي دولت انگليس ضد جمهوري اسلامي ايران موضع مي گيرد به نمايندگي از خود اين کار را مي کند ، نه به نمايندگي از ملت انگليس زيرا برخي از شهروندان عادي انگليسي با ملت ايران و مواضع دولت اين کشور همراه هستند.

اقدامات ضد ایرانی انگلیس فراتر از جایگاه لندن

وی افزود: واکنشی که دولت انگلیس در این ماجرا(ابراز خشم مردم و دانشجویان ایران از اعلام جنگ اقتصادی انگلیس در برابر سفارت لندن) از خود نشان داد غیرقابل توجیه است. در کمال تاسف باید گفت که بریتانیا در این زمینه نقشی فراتر از جایگاه خود و حتی بزرگ تر از جایگاه آمریکایی ها ایفا می کند.

هدف انگلیس آسیب زدن به ملت ایران

ریدلی سپس هدف از تحریم های مالی انگلیس که اخیرا وضع شد را آسیب رساندن به ملت ایران عنوان و خاطرنشان کرد: می دانیم که دولت انگلیس عمدا چنین کاری کرد تا به ملت ایران آسیب بزند.

این پژوهشگر و فعال سیاسی انگلیسی افزود: به همین سبب بود که خشم ایرانی ها ناگهان فوران کرد و به سمت سفارت انگلیس حرکت کردند زیرا آن ها به خوبی می دانند که پشت دیوارهای این سفارت چه توطئه هایی ضد جمهوری اسلامی چیده می شود.

امکان توقف خشم ملت ایران با تغییر سیاست انگلیس

وی اظهار داشت: فکر نمی کنم دولت انگلیس بتواند امواج این خشم را متوقف کند و تنها کاری که باید بکند، تغییر سیاست های خود است.

این پژوهشگر انگلیسی در ادامه خاطر نشان کرد: هر دو ملت ایران و انگلیس از آن چه اتفاق افتاده است، نگرانند اما در کمال تاسف انگلیس با عینک مناسب به مسائل جاری در منطقه خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نمی نگرد.

می خواهند ایران را از دوستان خاورمیانه ای آن جدا کنند

وی تاکید کرد: قطعا هدف دولت انگلیس از اقدامات اخیر که ضد ایران اتخاذ کرده، منزوی کردن ایران است، آن ها می خواهند ایران را از دوستان خاورمیانه ای آن جدا کنند.

ريدلي تصريح کرد: فکر نمي کنم تلاش ها ضد ايران به نتيجه برسد زيرا ملت ايران طي سي سال گذشته تاکنون در مسير پيشرفت گام برداشته است از سوي ديگر ملت انگليس خواهان داشتن پيوند و ارتباط با ملت ايران است.