به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری"رویترز"، عفو بینالملل امروز با انتشار گزارشی اعلام کرد که پیشنویس قانون پیشنهادی "مبارزه با تروریسم" سعودی که نسخهای از آن در اختیار این سازمان بینالمللی قرار گرفته است، نشان میدهد که با این قانون جدید وضعیت حقوق بشر در بزرگترین کشور صادرکننده نفت جهان بسیار بدتر شده و وحشیگری افزایش خواهد یافت.

در این گزارش آمده است که بر اساس این پیش‌نویس قانون هر گونه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز معارضین به عنوان " جنایت تروریستی " شناخته شده و تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.

به گفته عفو بین‌الملل مسئولان سعودی از این قانون جدید برای خاموش کردن صدای معارضان بهره‌برداری کرده و افراد مظنون را برای مدت نامحدود و بدون محاکمه بازداشت خواهند کرد.

عفو بین‌الملل همچنین به انتقاد از تعریف مبهم عربستان سعودی از اصطلاح " تروریسم " پرداخته و گفته است که بر اساس این تعریف اخلال در نظم عمومی و بدنام کردن دولت فعالیت‌های تروریستی محسوب می‌شوند و مسئولان سعودی از ابهام در تعریف تروریسم می‌توانند برای بازداشت افرادی که نشست‌هایی به منظور ارائه درخواست‌های سیاسی و یا مشارکت در بحث‌های آکادمیک برگزار می‌کنند، استفاده کنند.

در این گزارش همچنین آمده است که افراد بازداشت شده در عربستان سعودی در بسیاری موارد بدون محاکمه در بازداشت بسر میبرند و حتی از گرفتن وکیل برای ماهها محروم هستند و زیر شکنجه و آویزان کردن آنها از سقف و محرومیت از خواب از آنها اعتراف گرفته میشود.