به گزارش فارس به نقل از راوستوری، شهردار نیویورک که طی دو ماه گذشته تنشهای سختی را با معترضین ضدسرمایهداری در این شهر به وجود آورده است، از پلیس نیویورک به مثابه ارتش شخصی خود نام برد.

" مایکل بلومبرگ " در سخنانی اظهار داشت: " من در پلیس نیویورک ارتش شخصی خود را دارم که هفتمین ارتش بزرگ دنیاست. من حتی برای خود وزارت خارجه دارم. "

بلومبرگ که در این سخنان مشغول شرح این مطلب بود که چرا شهرداری را به کاخ سفید ترجیح داده است، احتمال این را که در آینده بخواهد رئیس‌جمهور شود نیز رد نکرد.

به نوشته راوستوری، بلومبرگ طی روزهای اخیر به خاطر رفتارهای خشن پلیس نیویورک در پارک زاکوتی به شدت تحت انتقاد قرار داشته است. در جریان تخلیه پارک زاکوتی از معترضین ضدسرمایه‌داری آمریکا، نه تنها خبرنگاران از حضور و مشاهده صحنه منع شدند بلکه بعضا دستگیر نیز شدند.

علاوه بر این پلیس نیویورک به بالگردهای خبری نیز اجازه پرواز بر فراز پارک زاکوتی را نداد تا تصویری از سرکوب پلیس تهیه نشود.

برخی از سازمان‌های حقوق بشری پلیس نیویورک را متهم کرده‌اند که در جریان سرکوب‌های خود آزادی‌هایی را که در اصل اول قانون اساسی آمریکا به رسمیت شناحته شده است، به رسمیت نمی‌شناسد.

پلیس نیویرک چندی پیش پارک زاکوتی به عنوان نقطه سرآغاز خیزش ضدسرمایهداری والاستریت را از معترضین تخلیه کرد.