بولتن نیوز در مطلب طنزی به قلم رها ابریشمی نوشت: خانه ی روباه پیر تسخیر شد؛ در همین راستا شاهد اظهار نظرات گوناگونی بدین شرح بودیم:

آقای خوشخیالیان: آخه شما چطور دلتون اومد با یک روباه پیر اینطور برخورد داشته باشین؟! این بدبخت که کار به کار کسی نداشت، توی لونه اش قایم شده بود و خودش رو با خوردن موش سیر می کرد. تازه این آخریا اینقدر پیر شده بود که موش هم گیرش نمی اومد! چطور دلتون اومد آخه؟!

آقای سوسولیان: چرا فضا رو ناامن می کنین؟! دیروز با اون صدام الاغ در افتادین، امروز با این روباه پیر دعوا کردین، حتماً فردا هم می خواین با اون سگ(اسرائیل) که همش پارس می کنه(و البته جرئت پاچه گرفتن نداره) گلاویز بشین! اینجا جنگله! بخوای توی آرامش زندگی کنی، باید با این جک و جونورها سازش کنی؛ نباید هی چوب رو برداری و بزنی توی سرکله شون که!
آقای با منطقیان: روباه هر چی پیرتر؛ خطرناک تر! به اون قیافه ی حق به جانب و ژست و قیافه ی ظاهریش نگاه نکن؛ روباه ها هر چی پیرتر می شن مکارتر می شن و بایستی بیشتر مراقب باشیم. آخه چه منطقی قبول می کنه آدم اجازه بده توی خونه اش یک روباه پیر زندگی کنه؟! اونم روباهی که بارها ذات پلید خودش رو به همه ی ما به اثبات رسونده.

آقای قانون مداریان: وای! وای! دیدی چی شد؟! آدم که نباید بدون اجازه وارد حریم خصوصی کسی بشه! حالا می خواد آدم باشه یا یک روباه پیر! درسته که پیر شده و برو بیای سابق رو نداره، اما خب درست نیست خلوتش رو یک دفعه بهم بزنیم. بذارین این روزای آخر عمرش رو توی آسایش و آرامش بمیره!

آقای باشعوریان: بابا این اسمش روباهه! والا از[…] هم سخت جون تره! روی گربه ها رو سفید کرده! هفت تاجون که هیچ، انگار هفتادتا جون داره! جون به عزرائیل نمی ده که! اگه شما هم فکر می کنی که اگه بهش کار نداشته باشی اونم بهت کار نداره، سخت در اشتباهی!


لازم به یادآوری است آن چیزی که تعجب جهانیان را به خود جلب کرد عدم محکومیت این اقدام توسط فعالان حقوق حیوانات بود. گویا فعالان حقوق حیوانات، این روباه پیر را در حد یک حیوان هم نمی دانستند!
در پایان امید می رود روزی شاهد آن باشیم که در سطح جهان هیچ جک و جانوری اختیار یک کشور را به دست نگیرد.