به گزارش کردپرس به نقل از ترک تایم و Ntvmsnbc ، اگمن باغش وزیر امور مربوط به الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا مدعی شد که در بازرسی از دفتر یک مجله سیاسی در ترکیه یک سی دی به دست آمده که مکالمات خصوص اردوغان و همسرش بر روی آن ضبط شده است.
وی که در باشگاه مطبوعات بروکسل سخنرانی می کرد گفت: " در سراسر ترکیه یک نفر وجود ندارد که صرفا به خاطر جرم روزنامه نگاری درزندان باشد. چند روزنامه نگار در زندان به سر می برند اما این چند تن یا جرمی مرتکب شده اند، یا عضو یک حزب و گروه زیرزمینی و مخفی هستند و یا تلاش کرده اند تا از راه های مخفیانه و موذیانه و غیرقانونی زمینه های از بین بردن حکومت را فراهم کنند. "
باغش در ادامه افزود: " مدتی پیش یکی از قضات با من تماس گرفت و خواستار آن شد که به دیدارش بروم. من پرسیدم چرا باید یک وزیر به دیدار یک قاضی بیاید. ایشان گفتند علیه شما اسنادی به دستمان افتاده که می خواهیم ببینید. من به آنجا رفتم و چندین نوار و سی دی از مکالمات ضبط شده مرا پیش رویم گذاشتند و وقتی که تعجب مرا دیدند گفتند: آنها تا اطاق خواب نخست وزیر هم نفوذ کرده و مکالمات خصوصی وی با همسرش را ضبط کرده اند. سی دی مکالمات نخست وزیر خیلی اتفاقی در حمله به دفتر یک مجله به دست ما افتاد. "
گفتنی است که کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوری خلق چند روز پیش گفته بود که شمار روزنامه نگاران زندانی ترکیه از روزنامه نگاران محبوس چین بیشتر است.