به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا در اقدامی خصمانه، بیش از ۱۸۰ شرکت و شخصیت ایرانی را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.

علت این تحریم‌ها مخالفت ایران با خواسته‌های بین‌المللی برای توقف برنامه هسته‌ایش خوانده شده است.

یک دیپلمات در این خصوص گفت: وزاری خارجه اتحادیه اروپا قصد دارند تا در خصوص اقدامات تنبیهی بیشتر بر ضد ایران نیز مطالعه کرده و صنایع حساس انرژی ایران را هدف قرار دهند.


بنابراین گزارش، کشورهای اتحادیه اروپا همچنان بر سر تحریم نفتی ایران و تحریم بانک مرکزی با یکدیگر اختلاف دارند و به توافق دست نیافتهاند.