سرویس بین الملل افکار نیوز - تحرم نفتی ایران در نشست امروز وزرای خارجه کشورهای اروپایی رای نیاورد