به گزارش کردپرس، نتایج یک نظرسنجی که به مرسر مشهور است، به وضعیت پایتخت کشورهای جهان پرداخته است.
در این نظرسنجی آمده است: وین پایتخت اتریش آسوده ترین، راحت ترین و امن ترین پایتخت برای زندگی در جهان است.
بغداد نیز به دلیل وضعیت نامناسب امنیتی و وجود انفجارهای پیاپی؛ ناامن ترین پایتخت جهان در میان همه کشورهای دنیاست.
این نظرسنجی سردرگمی سیاسی و منازعات سران گروهها و احزاب عراقی را از عوامل ناامنی معرفی کرده است.
نتایج این نظرسنجی مربوط به سال ۲۰۱۱ است.