به گزارش افکارنیوز،

 با وجود گذشت حدود دو ساعت از آغاز همه پرسی جدایی کردستان عراق، مراکز رأی گیری در مناطق ترکمان نشین همچنان خالی از جمعیت است و مردم این منطقه تمایلی برای حضور در پای صندوق های رای ندارند.