به گزارش افکارنیوز،

پایگاه اینترنتی آمریکایی «ایندیپندنت گرند آیلند» با انتشار مطلبی نوشت واژه «کشور» برای مردم عربستان سعودی بر خلاف ملت‌های دیگر مفهوم خاصی ندارد؛ برای آن‌ها حتی مفهوم «شهروندی» نیز معنایی ندارد. مساجد و فوتبال تنها عوامل اتحاد در میان عربستانی‌ها هستند. سلسله‌مراتب و ساختارها (سیاسی، اجتماعی و ...) که در عصر مدرن، باعث اتحاد میان مردم یک کشور می‌شود، در عربستان وجود خارجی ندارند. این ساختارها به دست خاندان نامشروع، حریص و فاسد سلطنتی نابود شده و مفهوم خود را از دست داده‌اند.

نگارنده مقاله که خود فردی عرب است، از اقدامات ناعادلانه ملک سلمان، پادشاه رژیم سعودی، که برای حقوق شهروندی مردم عربستان و معیارهای اخلاقی ارزشی قائل نیست، به شدت انتقاد می‌کند و می‌افزاید: پادشاه حاکم (ذات واقعی) خود را پشت نقاب عقاید مذهبی قضات دست‌نشانده خود مخفی کرده است. تنها جنایتکارانی با عقاید انحرافی می‌توانند درجه بی‌عدالتی و تبعیض‌(نژادی) را که امیر سعودی (در حق مردم عربستان) مرتکب می‌شود، درک کنند.

در ادامه گزارش آمده است درباره شمار افرادی که توسط خاندان سعودی و با استفاده از روش‌های وحشیانه شکنجه شده و به قتل رسیده‌اند، نمی‌توان آمار واقعی به دست آورد.

نگارنده مطلب سپس می‌افزاید اساس نظام حاکم سعودی این است که حکومت طوری طراحی ‌شود تا قدرت تنها در بین عده‌ انگشت‌شماری از «امیرها» دست به دست شود. وظیفه «امیر» این است که به مردم عادی چگونگی پیروی از دستورها را بیاموزد و اینکه آن‌ها چگونه باید همانند شهروندان خوب رفتار کنند؛ در غیر این صورت، مجازات و یا نابود خواهند شد.

در پایان گزارش نیز آمده است: در عربستان سعودی نه تنها حقوق خود را از دست می‌دهید؛ بلکه شأن و شخصیت شما نیز در این کشور پایمال می‌شود.