به گزارش افکارنیوز،

پس از حادثه ای که به زخمی شدن 11 نفر مقابل موزه تاریخ طبیعی لندن منجر شد افراد و جناح های راست افراطی و نژادپرست در انگلیس تبلیغات گسترده ای را ضد مهاجران و مسلمانان آغاز کردند.