به گزارش العالم، در شهر القطیف واقع در استان الشرقیه مردم طی تظاهراتی خواستار "محاکمه قاتلین تظاهرکنندگان و اعطای آزادی های سیاسی" شدند.

ساکنین شهر العوامیه در استان الشرقیه هم تظاهراتی را برای اعلام وفاداری به خون شهدا و همبستگی با زندانیان سیاسی برگزار کردند.

تعداد تظاهرکنندگان شهر العوامیه بیش از ۵ هزار نفر بود که تصاویر شهیدان شیخ توفیق العامر و علی الدبیسی فعال سیاسی و پرچم عربستان را در دست داشتند و شعارهائی با مضامین " محمد بن فهد(استاندار الشرقیه) سرنگون باد "، " شلیک کنندگان باید قصاص شوند "، " فقط برای خدا سرفرومی آوریم " و " عزت ملت پایمال شدنی نیست " سردادند و فریاد می زدند خواستار آزادی زندانیان هستند.

جمعیت "توسعه و تغییر" مردم را به حضور گسترده در تظاهرات العوامیه برای تأکید بر توانائی ملت عربستان در ایجاد تغییرات و همراهی آنها با ملت های آزادی خواه یمن ، مصر ، تونس و بحرین فراخوانده بود.