به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری چینی شینهوا، بیست و سه تن از رهبران بیست و هفت کشور اروپایی با اتخاذ سیاست یکپارچگی بیشتر با قوانین بودجه ای شدیدتر در منطقه واحد پولی (یورو) موافقت کردند.

ما انگلیس اعلام کرده است لایجه پیشنهادی معاهده اتحادیه اروپا را نخواهد پذیرفت. در حال حاضر شماری زیاد از سران اروپایی با دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در این خصوص اختلاف دارند.

از دیدگاه آنها هر زمانیکه اروپا با مشکل مواجه بوده کامرون از حق وتوی خود استفاده کرده است.

نخست وزیر انگلیس بر این باور است که موافقت با ایجاد تغییر در معاهدات اتحادیه اروپا به منافع کشورش آسیب وارد می سازد.

اولویت کامرون حفاظت از بخش مالی و بازار واحد انگلیس است که وی این موارد را یکی از مزایای اصلی متعلق بودن به اتحادیه اروپا به شمار می آورد.

نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه گفته است که کامرون درخواستهای غیر قابل قبولی را مطرح کرده است؛ اما ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس این اقدام را بسیار معقول توصیف کرده و بر این باور است این مساله کشورش را منزوی نخواهد کرد.

وی افزود موافقت با ایجاد تغییرات در پیمان لیسبون به معنای از دست دادن حق حاکمیت ملی است.