به گزارش ایرنا، کشورهای عضو مجمع عمومی ضمن انتقاد شدید از اوضاع فلسطینیان خواستار خاتمه فوری شهرک سازی در سرزمین های اشغالی شدند.

۹ قطعنامه ای که با رای اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل به تصویب رسید به شرح زیر است:

بر اساس قطعنامه ارائه شده به مجمع تحت عنوان: ' اقدامات تاثیرگذار اسرائیل بر حقوق بشر مردم فلسطین در سرزمین های فلسطین اشغالی شامل بیت المقدس شرقی با ۱۵۹ رای مثبت، ۹ رای منفی و ۴ رای ممتنع به تصویب رسید. در این قطعنامه اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در تخریب منازل، مراکز آموزشی و درمانی فلسطینیان، استفاده گسترده از زور توسط این رژیم، بویژه در نوار غزه که منجر به کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از مردم فلسطین شده، محکوم شده است.

کشورهای استرالیا، کانادا، رژیم صهیونیستی، جزایر مارشال، میکرونزی، نائورو، پالائو، پاناما و آمریکا به این قطعنامه رای منفی دادند.

همچنین کمیته چهارم با تصویب قطعنامه ' شهرک های اسرائیلی در سرزمین فلسطین اشغالی شامل بیت المقدس شرقی و جولان سوریه ' از اقدامات رژیم صهیونیستی در زمینه شهرک سازی در بیت المقدس شرقی و نیز ساخت دیوار حائل شدیدا ابراز نگرانی کرده و این اقدامات را به عنوان مصادیق نقض حقوق بین الملل بشردوستانه و قطعنامه های سازمان ملل برشمرده است.

در این قطعنامه همچنین از رژیم صهیونیستی خواسته شده است با تمکین در برابر قطعنامه های سازمان ملل در خصوص جولان به خصوص قطعنامه ۴۹۷ شورای امنیت از این منطقه عقب نشینی نماید. این قطعنامه با ۱۶۲رای مثبت، ۷ رای منفی و ۴ رای ممتنع به تصویب رسید.

کانادا، رژیم صهیونیستی، جزایر مارشال، آمریکا، نائورو، میکرونزی، پالائو و به این قطعنامه رای منفی دادند.

همچنین قطعنامه ارائه شده تحت عنوان ' کار کمیته ویژه تحقیق در مورد اقدامات تاثیرگذار اسرائیل بر حقوق بشر مردم فلسطین و سایر اعراب سرزمین های اشغالی را با ۶۹ رای مثبت در برابر ۹ رای منفی استرالیا، کانادا، رژیم صهیونیستی، جزایر مارشال، پالائو، پاناما، آمریکا، میکرونزی و نائورو و ۵۲ رای ممتنع به تصویب کمیته چهارم رسید.

در این قطعنامه بکار گیری زور توسط اسرائیل علیه مردم غیر نظامی فلسطین و کشته و مجروح شدن هزاران نفر از آنان، تخریب و توقیف اموال فلسطینیان، تنبیه دسته جمعی آنان و بازداشت و زندانی نمودن هزاران فلسطینی محکوم شده و بر ادامه کار کمیته ویژه تحقیق تاکید شده است.

در نشست کمیته چهارم همچنین قطعنامه ' کاربرد کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ، مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹، در مورد سرزمین فلسطین اشغالی شامل بیت المقدس شرقی و سایر سرزمین های عربی اشغالی به رای گذاشته شد که در نهایت این قطعنامه با ۱۶۴ رای مثبت، ۷رای منفی و ۲ رای ممتنع به تصویب رسید.

رژیم صهیونیستی، جزایر مارشال، میکرونزی، نائورو، پالائو و آمریکا به این قطعنامه رای منفی دادند.

علت تعداد بالای آرای ممتنع به این قطعنامه، هماهنگی اروپائی ها در رای ممتنع به آن بود. در این قطعنامه نیز بکار گیری زور توسط اسرائیل علیه مردم غیر نظامی فلسطین و کشته و مجروح شدن هزاران نفر از آنان، تخریب و توقیف اموال فلسطینیان، تنبیه دسته جمعی و بازداشت و زندانی کردن هزاران فلسطینی محکوم و بر ادامه کار کمیته ویژه تحقیق تاکید شده است.

قطعنامه چهارم بخش گزارش کمیته ویژه فلسطین درباره کاربرد کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگی بود که در ۱۲ اوت ۱۹۴۹ میلادی رخ داد و آوارگان زیادی از فلسطینی ها بر جای گذاشت. این قطعنامه نیز با ۱۶۴ رای مثبت، ۷ رای منفی و ۲ رای ممتنع به تصویب رسید.

در بخش قطعنامه های پیشنهادی آنروا نیز نخستین قطعنامه با عنوان کمک به آوارگان فلسطینی بود که با ۱۶۱ رای مثبت، ۸ رای ممتنع و فقط یک رای منفی آنهم رای خود رژیم صهیونیستی به تصویب رسید.

دومین قطعنامه بخش آنروا، به نام اشخاص جابجا شده براثر جنگ ژوئن ۱۹۶۷ میلادی و پس از بود. این قطعنامه نیز با ۱۶۳ رای مثبت، ۷ رای منفی و ۳ رای ممتنع به تصویب رسید.

سومین قطعنامه این بخش، عملیات آژانس امداد و اشتغال ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک نام داشت که با ۱۶۵ رای مثبت، هفت رای منفی و ۲ رای ممتنع به تصویب رسید.

چهارمین قطعنامه بخش آنروا درباره دارایی ها و درآمد آوارگان فلسطینی بود که با ۱۶۲ رای مثبت، هفت رای منفی و دو رای ممتنع به تصویب رسید.

نکته قابل توجه در این جلسه رای منفی سه کشور آمریکا، کانادا، رژیم صهیونیستی و در برخی موارد نیز استرالیا به این قطعنامه ها بود. در کنار این کشورها برخی کشورهای بسیار کوچک نیز مانند جزایر مارشال، میکرونزی، نائورو، پالائو، پاناما هم در همراهی با آمریکا و کانادا به این قطعنامه های رای منفی دادند.

هر چند که قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل الزام آور نیست، اما تصویب ۹ قطعنامه علیه این رژیم در یک روز ، باعث انزوای بیشتر آن در عرصه های بین المللی می شود.